Over het project

OVER PROJECT DE VOLGERLANDEN

De Volgerlanden is in 1999 begonnen als een samenwerking tussen de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Sinds 2021 is het project onderdeel van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Bij het Infopunt op het gemeentehuis van Hendrik-Ido-Ambacht is uitgebreide informatie is te vinden over de projecten die in verkoop en ontwikkeling zijn en over de algemene ontwikkelingen in de wijk.

In deze video vertelt onze collega Rob de Waele wie er werkt bij het project:

 

ONTWERP VAN DE WIJK

Stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons is de geestelijk vader van het stedenbouwkundig plan van De Volgerlanden. Geïnspireerd door de langgerekte kavels in het voormalig tuinbouwgebied ontwierp de stedenbouwkundige een ‘ommuurde stad’, waar lange zichtlijnen structuur geven aan afwisselende buurten met ieder een eigen sfeer. De nieuwbouw wordt goed ingepast in de bestaande bebouwing van de twee gemeenten.

BESTEMMINGSPLANNEN

Voor De Volgerlanden geldt het vastgestelde bestemmingsplan De Volgerlanden-Betuweroute, dat in hoofdlijnen het juridische kader geeft waar woningen, plantsoenen en openbare voorzieningen en dergelijke mogen komen. Het bestemmingsplan wordt per gebied nader uitgewerkt in een uitwerkingsplan, dat een meer gedetailleerde inrichting van de openbare ruimte en het aantal woningen aangeeft.

STAND VAN ZAKEN

De bouw van de eerste woningen startte in 2000. Inmiddels telt De Volgerlanden ruim 3.800 woningen. In totaal worden er ongeveer 5.000 woningen gebouwd in de wijk. Via onze sociale media  houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief van De Volgerlanden.

De eerste woningen werd in 2000 gebouwd

In 2019 telt De Volgerlanden inmiddels ruim 3.800 woningen

Omgeving en openbare ruimte

Alle informatie over de wegen, openbare ruimte, afvalverzameling en de werkzaamheden aan openbare voorzieningen, vind je op de website van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

Ligging

De wijk De Volgerlanden is een van de wijken van Hendrik-Ido-Ambacht. De wijk ligt aan de rand van de gemeente en aansluitend aan de gemeente Zwijndrecht. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht ligt centraal in Zuid-Holland Zuid.

Bereikbaarheid

De Volgerlanden is goed bereikbaar, zowel met de auto als met gebruikmaking van het openbaar vervoer. Met de directe aansluitingen op de rijkswegen A15 en A16 zijn steden als Rotterdam, Gorinchem, Dordrecht en Breda goed en snel te bereiken met de auto.

Fietspaden/routes

In De Volgerlanden is alle ruimte voor de fietsers en voetgangers. De fietsroutes verbinden de wijk met het centrum en de bestaande voorzieningen in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht alsook met de omliggende natuurgebieden.

Openbaar Vervoer in en bij De Volgerlanden

Met de bus in de wijk zelf en waterbus en trein in de buurt, is ook het Openbaar Vervoer goed geregeld. Meer informatie vind je: