De Vier Dorpjes

Na de grondwerkzaamheden in 2018, voorbereidingen in 2019 zijn in 2020 de eerste heipalen in De Vier Dorpjes de grond in gegaan. De ruimte rond de Jacobuslaan wordt het laatste deel van woonwijk De Volgerlanden. Dit gebied noemen we De Vier Dorpjes. De Vier Dorpjes zijn De Laantjes, De Straatjes, De Erfjes en De Hofjes. 

 

start bouw De Straatjes

In 2022 is gestart met de bouw van de woningen in dorpje De Straatjes.

 

Hieronder vind je filmpjes met een update vanuit De Vier Dorpjes:

Hoe zat het ook al weer in De Vier Dorpjes?

Volg @devierdorpjes voor de laatste stand van zaken.

 

 

Update april 2020

Ondanks de corona-crisis gaan de voorbereidingen voor De Vier Dorpjes gestaag door. We kunnen elkaar tijdelijk niet persoonlijk ontmoeten, maar de meeste overleggen kunnen doorgaan. Zo werken we met videobellen samen met de ontwikkelaars, architecten en mensen die in de wijk werken. Ook via mail delen we de plannen en stemmen we met elkaar af.

De bouw in 'De Laantjes' is recent begonnen. De voorbereidende werkzaamheden voor 'De Straatjes' zijn er op gericht om vanaf het eerste kwartaal van 2022 te gaan bouwen. De verkavelingsopzet voor dit dorpje is gereed op basis van het dorpenpaspoort. Hier zullen zo'n 200 woningen worden gebouwd. Dit zijn vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen. De meeste woningen zijn koopwoningen. Van alle woningen in De Straatjes zijn circa 15% sociale huurwoningen.

De Vier Dorpjes worden met de klok mee ontwikkeld. De huidige stand van zaken is als volgt:

De Laantjes: In aanbouw

De Straatjes: Voorlopig Ontwerp

De Erfjes: Schetsontwerp

De Hofjes: Start eerste voorbereidingen in 2e kwartaal 2020

 

De Start bouw van de verschillende Dorpjes is volgens de huidige planning ruwweg:

De Laantjes: nu in aanbouw

De Straatjes:2022

De Erfjes: 2023/2024

De Hofjes: 2024

 

Achtergrondinformatie

 

Filmpjes

We maakten en maken filmpjes van het gebied, zodat je op de hoogte blijft. Klik hier voor de link naar ons Youtube kanaal.

Actuele foto's

Via onze sociale media kanalen @devierdorpjes delen we regelmatig nieuwe foto's vanuit De Vier Dorpjes. Volg jij ons al? Klik hier voor Facebook, Instagram en Twitter.

   

Terugblik

In april 2017 zijn de stedenbouwkundige plannen voor de ontwikkeling van De Vier Dorpjes in het noordoosten van De Volgerlanden toegelicht in Cultureel Centrum Cascade. Om goed aan te sluiten op de bestaande kwaliteit in de directe omgeving is bewust gekozen voor dorpse sferen. Elk dorpje krijgt een eigen sfeer, die overeenkomt met de naam namelijk De Laantjes, De Straatjes, De Hofjes en De Erfjes. De Jacobuslaan en de nieuwe Dubbele Wetering vormen de hoofdopzet van het gebied en verbinden de vier dorpjes met elkaar verbinden en zorgen voor de ontsluiting.

Project De Volgerlanden werkt met stedenbouwkundig adviesbureau OD205 en de betrokken projectontwikkelaars samen aan de ontwikkeling van het gebied. Het gaat hier om de puzzels van woningen, straten, stoepen, water, groen en speelruimte voor het gebied. Voor de dorpjes ten noorden van de Jacobuslaan, De Laantjes en De Straatjes, is de hoofdopzet inmiddels uitgewerkt.