Informatief

HISTORIE

De Volgerlanden is een wijk die vanaf eind vorige eeuw in ontwikkeling is. Inmiddels staan er ruim 3.800 woningen. De komende jaren komen daar nog ongeveer 1.200 woningen bij, vooral in het Oostelijke deel. Het gebied kent een rijke historie die teruggaat tot in de middeleeuwen. 'De Volgerlanden' is de historische benaming van deze relatief nieuwe wijk, die waarschijnlijk dateert uit de eerste helft van de veertiende eeuw. Het gebied heeft dan ook een rijke historie, die teruggaat tot in de middeleeuwen.

NATUUR IN DE WIJK

In De Volgerlanden is veel ruimte en aandacht voor de natuur. Zo vind je in de wijk het centraal gelegen Sophiapark en het Perenlaantje. Ook lopen er ecologische zones door de wijk, die natuurgebieden met elkaar verbinden, waar je de bramensprinkhaan en bijzondere vlindersoorten kan aantreffen

SOPHIAPARK

Het Sophiapark telt 6 hectare en vormt het groene hart van de wijk. In het golvende landschap is volop ruimte om te genieten. Lekker een balletje trappen, vliegeren, wandelen. Voor de jongeren zijn twee speelplekken aangelegd. Door het park loopt een ecologische hoofdzone, waardoor je de natuur vlakbij huis beleeft!

PERENLAANTJE

Het Perenlaantje is een bijzonder groenelement in het oostelijk deel van De Volgerlanden. Over een lengte van bijna 550 meter vormen ruim 1.100 perenbomen er een boog over een graspad. De perenberceau, zoals de overkoepelende boogvorm officieel heet, is in 1922 door fruitteler Speelman aangelegd. Het is de langste perenberceau van Nederland. Het laantje is helemaal gerestaureerd en blijft behouden voor de toekomst.

BRAMENSPRINKHAAN EN HET LANDKAARTJE

De ecologische verbindingsroute is geschikt voor de bramensprinkhaan en het landkaartje, een vlindersoort. Deze ‘doelsoorten’ zijn in meer of mindere mate zeldzaam en stellen bepaalde eisen aan hun leefgebied. Met de inrichting van de groenzones is en wordt daar rekening mee gehouden. Uiteraard profiteren hier ook andere dieren van, zoals vogels, kleine zoogdieren, amfibieën, libellen en andere insecten.

Een deel van de groenzones in De Volgerlanden is aangelegd. In die zones zijn bijvoorbeeld te vinden: kruiden en struiken als braam, kardinaalsmuts en Gelderse roos, een strook met bomen als linde, es, kers, els, walnoot en rode paardenkastanje. De geleidelijke overgang van grasland naar bos is ideaal voor de insectenfauna. Door deze overgang zongericht aan te leggen, ontstaan er warme en gevarieerde plekken waar de dieren kunnen rusten, eten en zich voortplanten. In de royale groenstrook kan ook gewandeld worden.

ECOLOGISCHE ZONES

De provincie Zuid-Holland werkte aan de realisatie van een netwerk van natuurgebieden, de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Het uiteindelijke doel was om alle belangrijke natuurgebieden in onze provincie met elkaar te verbinden zodat het voor planten en dieren makkelijker wordt zich te verspreiden. Tussen de verschillende natuurgebieden werden ecologische verbindingszones aangelegd. Ecologische verbinding ‘nummer 70’ verbindt de Alblasserwaard met de Hoekse Waard en loopt door De Volgerlanden.

NATUUR IN DE DIRECTE OMGEVING

SOPHIAPOLDER

Vlakbij De Volgerlanden, ook in Hendrik-Ido-Ambacht, ligt de Sophiapolder, een eiland van 77 ha in de zoetwatergetijdenrivier De Noord. De Sophiapolder verandert de komende jaren van een landbouwpolder in een natuureiland.

RECREATIEGEBIED SANDELINGEN-AMBACHT

Het recreatiegebied Sandelingen-Ambacht ligt in de polder Sandelingen-Ambacht, tussen de Achterambachtseweg en de rijksweg A16. Met een oppervlakte van 95 ha is een uniek natuurgebied gerealiseerd voor de bewoners van Hendrik-Ido-Ambacht en de omliggende gemeenten. Aan de zuidoever heeft het Natuur-en Recreatieschap IJsselmonde een zwemstrand aan de recreatieplas aangelegd. De locatie is door de provincie Zuid-Holland aangewezen als officiële zwemwaterlocatie. Dat betekent dat er naast een ballenlijn ook een bord komt met de gegevens over de zwemwaterkwaliteit. De provincie Zuid-Holland controleert de zwemwaterkwaliteit iedere twee weken in de zomermaanden.

Sophiapolder

Vlakbij De Volgerlanden, ook in Hendrik-Ido-Ambacht, ligt de Sophiapolder, een eiland van 77 ha in de zoetwatergetijdenrivier De Noord. De Sophiapolder verandert de komende jaren van een landbouwpolder in een natuureiland.