Project de Volgerlanden - De Volgerlanden
Project de Volgerlanden

Over de volgerlanden

Project De Volgerlanden is verantwoordelijk voor de realisatie van de Vinex-locatie De Volgerlanden, dus ook voor de woningprojecten in de wijk. We informeren je graag over wie wij zijn, met welke projecten wij bezig zijn en met wie we hiervoor samenwerken.

Over het project

De Volgerlanden is een samenwerking tussen de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De uitvoering ligt bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, waar ook het Infopunt De Volgerlanden is gevestigd. Lees meer

Partners

Project De Volgerlanden verkoopt zelfbouwkavels aan particulieren. Voor woningbouwprojechten werken we samen met ontwikkelende partners. Lees meer

Bestemmingsplannen

Voor De Volgerlanden gelden bestemmingsplannen, die in hoofdlijnen het juridische kader geven waar woningen, plantsoenen en openbare voorzieningen en dergelijke mogen komen. Een bestemmingsplan wordt per gebied nader uitgewerkt in een uitwerkingsplan, dat een meer gedetailleerde inrichting van de openbare ruimte en het aantal woningen aangeeft.

Stand van zaken

De bouw van de eerste woningen startte in 2000. Inmiddels telt De Volgerlanden ruim 3.800 woningen. In totaal worden er ongeveer 5.000 woningen gebouwd in de wijk. Via onze sociale media houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief van De Volgerlanden.

Omgeving en openbare ruimte

Alle informatie over de wegen, openbare ruimte, afvalverzameling en de werkzaamheden aan openbare voorzieningen, vind je op de website van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.