Aan de slag in de Moerbeigaarde - De Volgerlanden

Aan de slag in de Moerbeigaarde

Maart
2009

In 2009 werden woningen aan de Moerbeigaarde gerealiseerd. Ook project Terra Mare was nog niet gereed.