Veelgestelde vragen De Straatjes - De Volgerlanden
Veelgestelde vragen De Straatjes
Antwoord op jullie vragen
Dinsdag 04 april 2023
Wonen

De vragen die de nieuwe bewoners in De Straaatjes stellen over hun nieuwe woonwijk delen we ook voor andere bewoners in het dorpje. De vragen én de antwoorden vind je hier.

 

 

A

AfvAl: Hoe ontvang ik een afvalpas?

De afvalpas kun je aanvragen via de website van HVC: afvalpas-aanvragen

Afval: waar vind ik de afvalcontainers?

Tot de definitieve situatie van het openbaar gebied gereed is, maken we gebruik van drie tijdelijke, bovengrondse containers. Klik hier voor de overzichtskaart met de drie locaties.

In juni wordt gestart met de voorbereidingen van de aanleg van een aantal ondergronde containers. Via de Informatiebrief informeren we wanneer deze containers in gebruik worden genomen door HVC.

B

Bruggen: welke bruggen komen er?

De Straatjes zal op een aantal locaties te bereiken zijn via bruggetjes. Deze locaties staan aangegeven in het IPOR (Inrichtingsplan). Begin juni starten de werkzaamheden voor het realiseren van een bruggetje voor voetgangers vanuit De Straatjes naar de Jacobuslaan. Ook worden in het verlengde van deze brug houten treden gerealiseerd in de groene zone naast het dorpje.

In 2024 zullen nog meer bruggen in het dorpje worden gerealiseerd. Informatie hierover volgt op een later moment. 

F

Fixi: meld je opmerking vanuit de Straatjes

Wanneer de afvalcontainers een storing heeft, de verlichting niet werkt of de weg schade heeft, kun je dit melden via Fixi.nl of de app Fixi. Op deze manier wordt HVC of onze aannemer op de hoogte gebracht van eventuele acties die ondernomen moeten worden.

G

Geluid: geluid Jacobuslaan

Bij het ontwerp van dorpje De Straatjes zijn berekeningen uitgevoerd voor de hoeveelheid geluid van het verkeer op de Jacobuslaan. Voor het op de juiste manier reduceren van het geluid van dit verkeer worden twee maatregelen getroffen, namelijk een geluidsscherm en geluidsreducerend asfalt.

Het scherm wordt 1.25 meter hoog en komt direct naast de stoep op de Jacobuslaan. Het scherm wordt in de weken 24 -27 gerealiseerd (vanaf 12 juni). Bij plaatsing zal het scherm gedeeltelijk bestaan uit een groen doek dat tijdens het plant-schema van de gemeente van groene beplanting wordt voorzien.

H

HONDEN: waar laat ik mijn hond uit?

Het hondenbeleid van Hendrik-Ido-Ambacht staat op de website van de gemeente: klik hier. In dorpje De Laantjes aan de straat Hark staat een hondenprullenbak met wegwerkzakjes.

 

O

Openbaar gebied: hoe komt mijn omgeving er uit te zien?

Voor De Straatjes, is gelijktijdig met de ontwikkeling van de woningen, een Inrichtingsplan Openbare Ruimte (IPOR) opgesteld. In dit document staat alles wat we als project De Volgerlanden realiseren, zoals lantaarnpalen, parkeerplaatsen en de bestrating. Het document kun je online bekijken: klik hier

P

Parkeren: Waar parkeer ik of mijn bezoek de auto?

Bewoners en bezoekers kunnen auto, tot de definitieve bestrating gereed is, parkeren op de parkeerstrook aan de straat Scheepssloper. Ook is een aantal parkeerhofjes gereed, waar parkeerplekken zijn. Tot slot parkeren bewoners met een parkeerplaats op eigen terrein op hun eigen parkeerplaats.

plattegrond: waar vind ik de plattegrond van De Straatjes?

De plattegrond met de straten en huisnummers (zoals deze ook ophangt bij de ingang van De Straatjes) vind je via deze link.

S

spreekuur: wanneer is het spreekuur van de opzichter?

Elke woensdag tussen 13:00 en 14:00 uur is onze opzichter aanwezig voor je technische of andere vragen. Je bent welkom in de oranje keet bij de ingang van De Straatjes.

stoepen: waarom ligt de definitieve stoep er nog niet?

De (loop-)platen die langs de rijstraten liggen, dienen in Fase A (de tijdelijke situatie) als stoep voor het voetgangersverkeer. Over deze platen, kun je lopend van/naar het dorpje of naar je geparkeerde auto.

Straten: Hoe heten de straten in dorpje De Straatjes?

In De Straatjes zijn er 9 straten. De locaties en de namen vind je via deze link op een overzichtstekening.

 

V

Verhuizen: waar vind ik informatie over in of naar De Volgerlanden in Hendrik-ido-ambacht?

Op de website van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht vind je de uitleg: klik hier

verlichting: ik zie nog niet overal verlichting of ik zie verlichting met kabels boven de grond, hoe kan dat?

Aan de straten Scheepssloper en Tuinder is op dit moment verlichting geplaatst (maart). Binnenkort volgt ook de verlichting aan de straat Stoelenmatter en een deel van de Veldwachter. Deze verlichting heeft nu nog bovengrondse kabels en de lichtmasten staan nu nog niet allemaal op de definitieve plek. Op de parkeerpleintjes worden definitieve lantaarnpalen geplaatst, wanneer deze pleintjes gereed zijn.

voetgangersbrug: wanneer wordt deze brug aangelegd?

De planning voor het realiseren van de voetgangsbrug van de straat Stoelenmatter naar de Jacobuslaan is op dit moment voor de bouw-/zomervakanties 2023.

vragen: ik heb een vraag over de omgeving, zoals de werkzaamheden, de stoep of de straat

Je bent welkom in de oranje keet bij de ingang van De Straatjes. Hier is ons aanspreekpunt aanwezig. Tijdens de werktijden van de aannemers is hij aanwezig voor informatie over de bereikbaarheid van je bestemming. Je kunt vragen stellen, maar ook tekeningen bekijken en de planning van de werkzaamheden in het openbaar gebied zien.