Stand van zaken De Volgerlanden-Oost - De Volgerlanden
Stand van zaken De Volgerlanden-Oost
Maandag 12 maart 2018
Actueel

In juni 2017 is 'De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2' vastgesteld. Dit nu geldende bestemmingsplan dient als basis voor de ontwikkeling van De Laantjes en De Straatjes. Project De Volgerlanden werkt in samenwerking met stedenbouwkundig adviesbureau OD205 en de betrokken projectontwikkelaars aan de puzzels van straten, stoepen, water, speelruimtes en de woningen.

Voorbereidingen voor het oostelijk deel van de wijk zijn in volle gang.

In april 2017 zijn in Cultureel Centrum Cascade de stedenbouwkundige plannen toegelicht voor de ontwikkeling van De Volgerlanden-Oost. De uitwerking van dit gebied sluit op aan de kwaliteit in de directe omgeving. Om deze reden is gekozen voor dorpse sferen. Het hoofdontwerp van het gebied kent een opdeling in vier dorpjes met elk hun eigen sfeer. Deze dorpjes hebben de namen De Laantjes, De Straatjes, De Hofjes en De Erfjes. De huidige Jacobuslaan en de nieuwe Dubbele Wetering zullen de vier dorpen met elkaar verbinden en zorgen voor ontsluiting naar de Veersedijk en de Laan van Welhorst. In de komende jaren worden deze vier dorpen ontwikkeld en gebouwd.

In juni 2017 is 'De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2' vastgesteld. Dit nu geldende bestemmingsplan dient als basis voor de ontwikkeling van De Laantjes en De Straatjes. Project De Volgerlanden werkt in samenwerking met stedenbouwkundig adviesbureau OD205 en de betrokken projectontwikkelaars aan de puzzels van straten, stoepen, water, speelruimtes en de woningen. Daarbij is (en wordt) onder andere in werkateliers gewerkt aan een juiste invulling van het  gebied.

Meer informatie over het oostelijk deel van De Volgerlanden vind je via deze link op de website.