Update: Werkzaamheden Vrouwgelenweg en Dorpsweide - De Volgerlanden
Update: Werkzaamheden Vrouwgelenweg en Dorpsweide
Update maart 2020
Thursday 09 April 2020
Actueel

In dit bericht vertellen we meer over de stand van zaken in De Volgerlanden rond de Vrouwgelenweg. In maart wordt de kruising met de Vrouwgelenweg aangepast. De verbinding met de Zilverreiger is daardoor afgesloten tot en met 9 april.

Eind 2019 en begin 2020 hebben we de kruising van de Vrouwgelenweg met de Karper definitief aangelegd. Ook hebben we toen de watergangen gegraven. Door de natte weersomstandigheden van de afgelopen periode is het tot op heden niet mogelijk geweest om het voetpad door Dorpsweide aan te leggen. Wel gaan we nu de kruising van de Vrouwgelenweg met de Forel en Zilverreiger aanpassen.

Werkzaamheden aan Vrouwgelenweg

Donderdag 5 maart is gestart met de werkzaamheden aan de Vrouwgelenweg met de Forel en Zilverreiger. De kruising wordt daarbij opnieuw aangelegd tussen Forel 6 en Zilverreiger 49. Aan de zijde van Hospice De Cirkel worden een verkeersdrempel en twee extra parkeerplaatsen aangelegd. Ook wordt dan de definitieve bestrating van het fietspad van de Vrouwgelenweg tussen de Karper en Forel aangelegd. Voor het verkeer dat normaal gebruik maakt van de kruising van de Vrouwgelenweg met de Forel en Zilverreiger wordt een omleidingsroute ingesteld via de Steur.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de Vrouwgelenweg op vrijdag 11 april gereed. 

Werkzaamheden aan Dorpsweide

Vanwege de afgelopen warme winter lukt het de groenaannemer niet om het groen van de Dorpsweide en 't Landje (bomen, heesters), in het eerste kwartaal van dit jaar aan te brengen. Het groen is al volop aan het uitlopen, wat de kans op uitval van de nieuwe aanplant aanzienlijk vergroot. Hierdoor zal de aanplant pas in de volgende plantperiode, eind 2020 plaats vinden.

Ook de aanleg van het half verharde pad is vertraagd, de bodem is nog te nat om een goede fundering te maken. We hebben nu voor een andere constructie gekozen waardoor de aannemer het half verharde pad op korte termijn kan gaan aanleggen.

Om het huidige beeld van een modderige vlakte weg te nemen, zal het gebied zodra het weer het toelaat wel ingezaaid worden met het bloemrijk grasmengsel.