In de wijk De Vier Dorpjes

De Vier Dorpjes

Wanneer je nu over de Jacobuslaan rijdt, zie je aan beide kanten van de weg, diverse veranderingen. Zo zijn er grondwerkzaamheden en is een groot deel van het gebied aan de noordzijde van de Jacobuslaan opgehoogd. Dit zijn de voorbereidingen voor het laatste gedeelte van woonwijk De Volgerlanden. Dit gebied noemen we De Vier Dorpjes.

Terugblik

In april 2017 zijn de stedenbouwkundige plannen voor de ontwikkeling van De Vier Dorpjes in het noordoosten van De Volgerlanden toegelicht in Cultureel Centrum Cascade. Om goed aan te kunnen sluiten op de bestaande kwaliteit in de directe omgeving is bewust gekozen voor dorpse sferen. Elk dorpje krijgt een eigen sfeer, namelijk De Laantjes, De Straatjes, De Hofjes en De Erfjes. De huidige Jacobuslaan en de nieuwe Dubbele Wetering zullen deze vier dorpjes met elkaar verbinden en zorgen voor de ontsluiting hiervan.

Stand van zaken

Project De Volgerlanden werkt met stedenbouwkundig adviesbureau OD205 en de betrokken projectontwikkelaars aan de puzzels van woningen, straten, stoepen, water, groen en speelruimte voor het gebied. Voor de dorpjes ten noorden van de Jacobuslaan, namelijk De Laantjes en De Straatjes, is de hoofdopzet inmiddels uitgewerkt. Hiervoor is een zogenaamd 'stedenbouwkundig matenplan' opgesteld, waarin de wegenstructuur en het uitgeefbare woongebied worden onderscheiden.

Het voornemen is om na de zomer van 2019 te starten met het bouwen van de eerste woningen in het gebied ten noorden van de Jacobuslaan dat recent is opgehoogd. Dit gebied valt grotendeels samen met het beoogde dorpje 'De Laantjes'. Deze planning is mede afhankelijk van de voortgang van de voorbereidingen.

Informatie

De Vier Dorpjes zijn op dit moment volop in ontwikkeling. Via deze link vind je meer nieuws.

Meer informatie over de ontwikkeling in dit oostelijk deel van De Volgerlanden en De Vier Dorpjes blijven we delen via de website en kun je volgen via de sociale media @devolgerlanden.

 

BrAM magazine - oktober 2018