Aan het werk in De Laantjes #9 - De Volgerlanden

Aan het werk in De Laantjes #9

“Update werkzaamheden Openbaar Gebied”

Dit jaar zijn de eerste projectwoningen en zelfbouwwoningen opgeleverd in dorpje De Laantjes. In dit blog delen we de antwoorden op de door jullie (veel-)gestelde vragen. Vragen en klachten kun je blijven melden via Fixi.nl. Vandaag lees je blog 9.

Speeltuin 3

Met een grote meerderheid is gekozen voor Optie C voor speeltuin 3. Een aantal mensen vroeg zich af, welke toestellen voor de allerkleinsten zijn. In deze optie is een draaitol, mandschommel, speelhuisje met glijbaan en parcours opgenomen. Deze zijn voor de kleinste kinderen. Toch zullen we onderzoeken of nog één toestel extra kan worden geplaatst. Daar komen we nog op terug.

Het stemformulier is nu gesloten. Wanneer speeltuinen 1,2,3 en 4 geplaatst gaan worden, laten we weten in een volgend blog. Helaas zijn door de lange levertijden de data op dit moment nog niet te noemen. We houden het in de gaten!

Parkeren

Eerder dan de planning, zoals we die noemden in de bewonersbrief, zijn de extra parkeerplaatsen aan de Hark gerealiseerd. Deze zullen ergens de komende dagen worden geopend. Afhankelijk van de afronding van de groenvakken zullen deze 10 vakken opengesteld worden. Dit delen we ook in de Facebookgroep van De Laantjes. Op het moment dat de stenen, die nu nog als afzetting dienen, door de aannemer verwijderd zijn van de parkeerplaatsen, kunnen de plaatsen gebruikt worden.

parkeren spade

In de bewonersbrief gaven we aan dat aan het begin van de Spade niet meer voor de woningen geparkeerd mag worden. Het bouwverkeer heeft zo ruimte om de Spade op te rijden en veilig ander verkeer te passeren. Dit is ook aangegeven met borden. Deze situatie wordt helaas nog niet door iedereen gevolgd. We verzoeken om voertuigen te parkeren op de openbare parkeerplaatsen of (door de bewoners) op eigen terrein.

Bestrating Hark

We lazen de bezorgheid over de toegankelijkheid van de eerste "tak"/ doodlopende straat van de Hark en de aanleg van de nieuwe bestrating. Dit hebben we besproken met de aannemer. Hij draagt zorg dat de stratenmakers voor de bestrating maximaal 1 dag nodig hebben, voor de ingang van deze straat. Aan het begin van de dag zal het uitrijden van De Laantjes via de Spade zijn en aan het einde van de dag via de Hark. Wanneer dit is, kan nu nog niet aangegeven worden. Het zal in de loop van volgende week zijn. We houden jullie op de hoogte.

Sluizen

Dinsdag deelden we in de Facebookgroep het bericht dat onze aannemer, in overleg ook met de collega's van Veiligheid, een aantal blokken geplaatst in De Laantjes. Deze dienen als sluizen: auto's kunnen er tussen door, het bouwverkeer niet. De hulpdiensten zijn op de hoogte. Het bouwverkeer voor de laatste nieuwbouwwoningen houdt zich helaas niet aan de route, die voor hen is bepaald, namelijk via de inrit op de Spade. Het resultaat is dat het nieuwe straatwerk, direct bij de vuilnisbakken en een deel van de wegen kapot is gereden. De planning van de aannemers van de woningen is op dit moment dat ze eind maart 2022 gereed zijn. Daarna zullen deze maatregelen niet meer nodig zijn.

verzoek

Tussen de parkeerplaatsen in De Laantjes zijn groenvakken voorbereid. Zodra het plantseizoen start, zal de aannemer het groen, zoals bomen en struiken, gaan realiseren. Helaas blijkt dat de aannemers die jullie tuin, keuken of andere activiteit uitvoeren van de groenvakken gebruik maken voor het doorrijden of parkeren. Ook wordt grond gestort en vervolgens weggeschept voor gebruik in de tuinen. Verzoek aan jullie is om de aannemers/ leveranciers te vragen te parkeren op de parkeerplaatsen.

Een aantal foto's van vandaag hebben we hieronder toegevoegd ter illustratie.

     

verandering in planning

In de planning die we noemden in de bewonersbrief van 26 november noemden we de aanpassing van de rijbaan van Zaaivat. In deze straat zijn stenen van een verkeerde levering geplaatst en zouden voor de kerst van dit jaar worden vervangen. In plaatst van deze werkzaamheden gaat de aannemer aan de slag met de stoep aan het Zaaivat. Wandelaars kunnen dan via de stoep lopen in plaats van de straat. De bestrating van Zaaivat volgt begin 2022. Wanneer dat is, laten we nog weten. Voor de kerst zal de stoep aan één zijde van het Zaaivat, tot aan de Spade worden afgerond.

 

Over dit blog

Met dit blog 'Aan het werk in De Laantjes' wil Project De Volgerlanden de (toekomstige) bewoners informeren over de laatste stand van zaken. We reageren op vragen, social media en op berichten uit Fixi. We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk te reageren, maar aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen of opmerkingen over dit blog kun je contact met ons opnemen via telefoon of via ons contactformulier.