Aan het werk in De Laantjes #7 - De Volgerlanden

Aan het werk in De Laantjes #7

“Update werkzaamheden Openbaar Gebied”

Dit jaar zijn de eerste projectwoningen en zelfbouwwoningen opgeleverd in dorpje De Laantjes. In dit blog delen we de antwoorden op de door jullie (veel-)gestelde vragen. Vragen en klachten kun je blijven melden via Fixi.nl. Dit is blog 7.

Deze editie van het blog is een weergave van de bewonersbrief die de bewoners in De Laantjes vrijdag 26 november in de brievenbus vinden.

Herinnering: alle bewoners kunnen stemmen op Speeltuin 3! Op 1 december sluiten we het stemformulier dat je kunt vinden in in de Facebookgroep 'Wonen in De Laantjes'. Geen Facebook en wil of kun je dit worden, stuur dan een mail project De Volgerlanden via devolgerlanden@h-i-ambacht.nl dan zorgen we dat je de link in je mailbox krijgt.

OPLEVERING

In uw woonomgeving zijn inmiddels zo'n 230 woningen opgeleverd. Daarnaast zijn zo'n 50 projectmatige woningen in aanbouw. De aannemers van deze woningen verwachten eind maart 2022 gereed te zijn. De komende maanden volgen we het opleveren van deze woningen. Na oplevering realiseren we de definitieve stoepen en wegen.

Een deel van de straten wordt op dit moment definitief aangelegd. We hebben die straten die dit jaar de definitieve bestrating krijgen, geel gemarkeerd op de afbeelding hiernaast (klik op het kaartje voor een grotere afbeelding). De andere straten behouden de tijdelijke bestrating, totdat alle woningen zijn opgeleverd. De reden hiervoor is dat anders het straatwerk wordt beschadigd en weer opnieuw moet worden aangelegd.

De rijbaan direct naast de zelfbouwkavels aan de Hark realiseren we wanneer de woningen aan deze straat zijn gebouwd. De huidige bouwstraat wordt daar waar nodig hersteld.

Werkzaamheden

De aannemer die verantwoordelijk is voor het woonrijp maken, is er naar toe aan het werken, dat die werkzaamheden die afgerond kunnen worden, ook afgerond worden voor de kerst. 

Bouwroute

Tot aan de oplevering van het appartementencomplex zal de bouwroute binnen De Laantjes vanaf de Spade naar de locatie aan de Zeis zijn. Het zware bouwverkeer heeft dus geen toegang meer via de ingang van de Hark vanaf de Jacobuslaan.

Om dit bouwverkeer op een juiste manier door De Laantjes te laten rijden, is een aantal maatregelen nodig. In de afbeelding hiernaast geven we aan waar en wat deze maatregelen zijn.

Locatie A: Definitieve bestrating

De komende weken is de Hark op deze plek afgesloten. Het definitieve straatwerk wordt gerealiseerd. Het is om deze reden voor sommige bewoners nodig om via ingang van de Spade naar de woning te rijden. Hoe lang de werkzaamheden duren, zullen we communiceren via ons blog op de website.

Locatie B: Niet meer parkeren langs de stoeprand

Het bouwverkeer zal vanaf de Spade, via de Hark de Zeis opdraaien. Hiervoor moet een bocht gemaakt worden. Om de bocht te maken, kunnen er geen auto's langs de stoeprand staan. Dit wordt vanaf week 48 aangegeven met borden.

Locatie C: Voorrangssituatie

Voor de woningen aan de Spade op deze locatie is mogelijkheid tot langsparkeren. De voorrangssituatie blijft zoals hij nu is. Dit wordt vanaf week 48 aangegeven met borden.

Locatie D: Geen auto's voor de woning

Op deze locatie is per dinsdag 30 november alleen nog parkeren op eigen terrein toegestaan. De komende 

weken zal (tijdelijk) meer verkeer via de Spade rijden, vanwege de afsluiting aan de Hark (Locatie A).

Parkeren

We hebben vernomen dat er vragen zijn over het aantal parkeerplaatsen.

In het Inrichtingsplan Openbare Ruimte (IPOR) is rekening gehouden met reserveparkeerplaatsen, indien uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen nodig blijkt. De eerste zes reserveparkeerplaatsen aan de Sikkel hebben we reeds gerealiseerd. Daarnaast zullen ook tien reserveparkeerplaatsen bij de ingang van de Hark in december worden gerealiseerd. De parkeerplaats aan de Zaaivat zal vanaf dit weekend ook beschikbaar zijn.

We hebben een inventarisatie gedaan van het aantal vrije plekken in de avonduren. Het blijkt dat aan de straten Zaaivat en Hark nog parkeerplaatsen vrij zijn. Ook aan de Zeis zijn nog enkele plekken beschikbaar. Dit aantal vrije parkeerplaatsen wisselt per avond. We wachten voor verdere acties de definitieve oplevering van de projectmatige woningen af.

Communicatie

In onze brief in juli schreven we al over ons blog "Aan het werk in De Laantjes". In dit blog geven we informatie over de vragen die jullie hebben of over de klachten die we zien in Fixi. De blogs delen we via onze website www.devolgerlanden.nl/blog en in de Facebookgroep over De Laantjes Ook voor de huidige bewoners delen we hierin dus interessante informatie. Wilt u een melding krijgen wanneer een nieuw blog online is, dan kunt u zich hiervoor inschrijven via de link op www.devolgerlanden.nl/delaantjes.