Aan het werk in De Laantjes #22 - De Volgerlanden

Aan het werk in De Laantjes #22

“Update werkzaamheden Openbaar Gebied”

In 2021 is begonnen met het opleveren van woningen in dorpje De Laantjes. In dit blog delen we de antwoorden op de door jullie (veel-)gestelde vragen in het dorpje. Vragen en klachten kun je blijven melden via Fixi.nl. Vandaag lees je blog 22.

Speeltuin 4

De speeltoestelllen voor de speeltuin aan het Zaaivat zijn pas deze week geleverd door de leverancier. Volgende week zal ook de aanleg van de laatste speeltuin, nummer 4, in De Laantjes starten. 

werkzaamheden hark

De Hark aan de noordzijde wordt waarschijnlijk deze week afgerond. Vanaf volgende week wordt dan gestart met het definitief maken van de rijbaan aan de westzijde van de Hark. Dit betreft de straat direct voor de woningen op de zelfbouwkavels. Er wordt gewerkt vanaf de kant van de woningen met nummer 131, 129, etc richting de Jacobuslaan. Steeds zal van kruising naar kruising worden gewerkt. De vakken tussen de kruisingen zijn dan dus steeds apart afgesloten. 

Fixi

Hieronder volgt informatie over een aantal onderwerpen in de meldingen die in Fixi zijn gedaan:

maaien

Op dit moment is de aannemer aan het maaien in de wijk. De straat Hark is inmiddels gemaaid, de Dubbele Wetering volgt binnenkort. Na het maaien zal het pad hier weer beter begaanbaar zijn voor de wandelaars. 

blokken

De blokken die vooraan de Hark staan, worden verwijderd nadat de werkzaamheden aan de Hark zijn afgerond. Dit zal voor de bouwvak zijn.

groen en materialen rond DE residentie

De aannemer van De Residentie verzorgt de afronding van het groen rond het appartementencomplex. De meldingen voor het onkruid en voor de modder hebben we dus doorgestuurd aan deze aannemer. Ook de materialen die op de hoek staan opgesteld, zoals de hekken, moet de aannemer verwijderen. We hebben dit ook weer gemeld bij de aannemer.

afval

Meldingen over volle papiercontainers, glasbakken en grofvuil op straat kun je zo rechtstreeks doorgeven aan de afvalinzamelaar: klantenservice@HVCgroep.nl. Deze informatie is ook te vinden via Fixi.nl en in de app Fixi.

tot slot: eenrichtingsverkeer

Nog steeds krijgen we meldingen dat verkeer zich niet altijd houdt aan het eenrichtingsverkeer. Een bewoner uit De Laantjes meldde ons dat Google Maps de bestuurders de eenrichtingsweg Spade in stuurt. Als gemeente kunnen wij geen wijzigingen doorvoeren in Google Maps. Wel kun je als eigenaar van een Gmail adres een wijziging voorstellen. Dit hebben wij gedaan. Het helpt mogelijk als meerdere mensen een melding maken. Wil je dit ook doen, Google heeft hiervoor een toelichting geschreven: klik hier

tot slot

Inmiddels zijn 119 bewoners ingeschreven voor de updates via de mail. Heb jij een buurman of buurvrouw die nog niet op de hoogte is van dit blog... vertel het door! Aanmelden voor meldingen van een nieuw blog? Klik hier

Over dit blog

Met dit blog 'Aan het werk in De Laantjes' wil Project De Volgerlanden de bewoners informeren over de laatste stand van zaken. We reageren op vragen, social media en op berichten uit Fixi. We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk te reageren, maar aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen of opmerkingen over dit blog kun je contact met ons opnemen via telefoon of via Fixi.