Aan het werk in De Laantjes #20

“Update werkzaamheden Openbaar Gebied”

In 2021 is begonnen met het opleveren van woningen in dorpje De Laantjes. In dit blog delen we de antwoorden op de door jullie (veel-)gestelde vragen in het dorpje. Vragen en klachten kun je blijven melden via Fixi.nl. Vandaag lees je blog 20.

bestrating

De straat Schoffel is de afgelopen weken definitief bestraat. Volgende week gaat de aannemer aan de slag met de Hark (bij de lagere huisnummers). De aannemer heeft bij de bewoners waar de werkzaamheden voor de deur plaatsvinden, een bewonersbrief gebracht. In dit blog delen we de werkzaamheden ook voor de andere bewoners:

Aan de Hark tussen de huisnummers 85 en 1 gaan we het straatwerk aan brengen. Op 16 mei 2022 om 7.00 starten we met het aanleggen van de definitieve rijbaan. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 4 weken in beslag. De rijbaan wordt gefaseerd opgebroken vanaf Hark 85.

De huizen aan de Hark 69 t/m 83 en 37 t/m 51 en 5 t/m 19 blijven bereikbaar door middel van rijplaten of tijdelijke verharding. Tijdens de werkzaamheden kun je mogelijk niet met de auto de straat in. Met uitzondering van huisnummers Hark 69 t/m 83 en 37 t/m 51 en 5 t/m 19.

Speeltuinen

Het pad midden in speeltuin 3 wordt ook nog definitief gerealiseerd. Dit 'kronkelpad' wordt een halfverhard pad en loopt ook door bij de Residentie.

verlichting

De komende weken gaat OVL, de aannemer die de verlichting verzorgt in de regio, lantaarnpalen in De Laantjes aanpassen: een aantal wordt vervangen of verplaatst naar de juiste locatie. Deze werkzaamheden hangen af van de organisatie Stedin, die toestemming moet geven voor deze werkzaamheden. Een deel van de meldingen uit De Laantjes in Fixi heeft betrekking op de lantaarnpalen. We gaan ervan uit dat deze meldingen binnenkort dus opgelost zijn.

Herhaling: rijrichtingen

De komende weken worden dus de laatste straten definitief aangelegd. Daarnaast is de definitieve situatie van de rijrichtingen ingegaan. Wanneer deze rijrichting door werkzaamheden niet mogelijk is, dan wordt dat met borden aangegeven. 

Parkeren

De komende weken ronden de laatste (onder-)aannemers af in De Laantjes. De bewoners van De Residentie zijn aan het klussen en verhuizen. De parkeerplaatsen worden na het afronden niet (veel) gebruikt door aannemers voor keukens, tuinen, e.d.. Daarnaast wordt ook de straat Hark definitief gemaakt, zodat de laatste parkeerplaatsen in het dorpje afgerond kunnen worden. Hierna is de definitieve situatie voor parkeren in het dorpje gereed.

inventarisatie

De maanden september tot en met november inventariseren we, in samenwerking met Handhaving, hoe de parkeerdruk is in De Laantjes. In december zullen we de resultaten bekijken en bepalen of meer parkeerplaatsen nodig zijn. Mocht dit het geval zijn, dan passen we de situatie aan op basis van de hiervoor gereserveerde parkeerplaatsen in het IPOR (InrichtingsPlan Openbare Ruimte).

De locaties waar deze reservering is gedaan, worden nu ingezaaid met gras.

tot slot

Inmiddels zijn 113 bewoners ingeschreven voor de updates via de mail. Heb jij een buurman of buurvrouw die nog niet op de hoogte is van dit blog... vertel het door! Aanmelden voor meldingen van een nieuw blog? Klik hier

Over dit blog

Met dit blog 'Aan het werk in De Laantjes' wil Project De Volgerlanden de bewoners informeren over de laatste stand van zaken. We reageren op vragen, social media en op berichten uit Fixi. We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk te reageren, maar aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen of opmerkingen over dit blog kun je contact met ons opnemen via telefoon of via Fixi.