Aan het werk in De Laantjes #11 - De Volgerlanden

Aan het werk in De Laantjes #11

“Update werkzaamheden Openbaar Gebied”

In 2021 is begonnen met het opleveren van woningen in dorpje De Laantjes. In dit blog delen we de antwoorden op de door jullie (veel-)gestelde vragen in het dorpje. Vragen en klachten kun je blijven melden via Fixi.nl. Vandaag lees je blog 11.

Zaaivat

Zoals aangekondigd, is de aannemer bezig met het realiseren van de stoepen. We heten de nieuwe bewoners aan deze straat van harte welkom in het dorpje! De oplevering van de laatste woningen aan het Zaaivat betekent dat ontwikkelaar BPD hun project in De Laantjes bijna heeft afgerond. Binnenkort 'verhuizen' ze met hun bouwketen vanaf de straat Pootstok naar hun nieuwe plek in dorpje De Straatjes. 

Sluizen

Helaas probeert een aantal vrachtwagenchauffeurs nog steeds via de sluizen bij de nieuwbouwprojecten te komen. Niet altijd met evenveel succes.. Een aantal heeft zelf vast gezeten. Omdat ook de brandweer en ambulances via deze weg rijden, passen we de situatie niet aan. De maatregelen zijn afgestemd met de hulpdiensten.

Verzoek aan (nieuwe) bewoners is om hun eigen aannemers te informeren over de bouwroute, die loopt via de Spade.

spade

De straat Spade zal ergens komende maanden eenrichtingsverkeer worden, zoals in het IPOR (Inrichtingsplan) aangegeven. De bouwweg in dorpje De Straatjes (de straat Tuinder) zal dan de inrit/toegangsweg worden, de Spade dan de uitrit. De bouwstraat zal nog een aantal benodigde reparaties krijgen. Ook zal een stoep worden gerealiseerd.

Meer informatie én de planning volgen in een later blog. Benieuwd naar het IPOR? Deze vind je op de speciale 'De Laantjes'- pagina op de website: klik hier

Op dit moment is de Spade nog tweerichtingsverkeer. Voor de eerste twee woonblokken (vanaf de rotonde gezien) mag nog niet geparkeerd worden. Zie hiervoor ook de eerdere edities van het blog en de borden langs de Spade.

Parkeren

We ontvingen (Fixi-)meldingen dat niet alle bewoners op hun eigen terrein parkeren. Voor de zelfbouwkavels en een aantal eensgezinswoningen geldt 'parkeren op eigen terrein'. Met deze eigen parkeerplaatsen is rekening gehouden bij het vaststellen van het aantal openbare parkeerplaatsen. Ook deze uitgangspunten staan in het IPOR.

Als Project De Volgerlanden handhaven we niet op deze meldingen. We verzoeken de bewoners om ook elkaar (aan) te spreken.

AfvaL

Het lijkt dat de vuilcontainers minder storingen hebben. Jullie meldingen gaan nu ook vaker direct naar HVC via hun mailadres klantenservice@HVCgroep.nl. Meldingen over volle papiercontainers, glasbakken en grofvuil op straat kun je zo rechtstreeks doorgeven aan de afvalinzamelaar.

Deze informatie is ook te vinden via Fixi.nl en in de app.

afronden

Aannemer Den Dunnen verwacht in maart gereed te zijn met de bouw van het appartementencomplex De Residentie. Na oplevering kan onze aannemer aan de slag met het definitieve straatwerk voor de locaties in De Laantjes waar dat nu nog niet gedaan kan worden. Over deze planning informeren we jullie in een later blog. De architect van het gebouw @stijlarchitectuur deelde de foto's die bij dit blog te zien zijn.

groen

De groenaannemer is bezig met het inplannen van de realisatie van het groen. Daar waar mogelijk wordt dit plantseizoen (het voorjaar) groen gerealiseerd. De verwachting is dat de strook langs de Sikkel, bomen aan de Hark, groen aan de Hark en Zaaivat en Schoffel deze periode gerealiseerd kunnen worden.

Op de locaties waar de definitieve bestrating nog gerealiseerd moet worden, wordt het groen in het plantseizoen van het najaar gerealiseerd. 

speeltuinen

Helaas kunnen we nog niet aangeven wanneer de speeltuinen gerealiseerd gaan worden. De levering laat op zich wachten. We houden het in de gaten! Als er goed nieuws is, laten we het weten.

tot slot

Ook in 2022 blijven we jullie meldingen monitoren. Met regelmaat lopen we door De Laantjes om ook zelf te zien hoe de uitvoering verloopt.

Een nieuwe update volgt weer in blog 12. Inmiddels zijn 27 bewoners ingeschreven voor de updates via de mail. Heb jij een buurman of buurvrouw die nog niet op de hoogte is van dit blog... vertel het door! Aanmelden voor meldingen van een nieuw blog? Klik hier

 

 

Over dit blog

Met dit blog 'Aan het werk in De Laantjes' wil Project De Volgerlanden de (toekomstige) bewoners informeren over de laatste stand van zaken. We reageren op vragen, social media en op berichten uit Fixi. We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk te reageren, maar aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen of opmerkingen over dit blog kun je contact met ons opnemen via telefoon of via ons contactformulier.