Aan het werk in De Laantjes #10 - De Volgerlanden

Aan het werk in De Laantjes #10

“Update werkzaamheden Openbaar Gebied”

Dit jaar zijn de eerste projectwoningen en zelfbouwwoningen opgeleverd in dorpje De Laantjes. In dit blog delen we de antwoorden op de door jullie (veel-)gestelde vragen. Vragen en klachten kun je blijven melden via Fixi.nl. Vandaag lees je blog 10.

hark

De afgelopen weken is gewerkt aan de straat Hark. Het gedeelte van deze weg, dat definitief wordt gerealiseerd, is nu afgerond. Het laatste deel van de Hark ronden we af na de oplevering van het appartementencomplex.

De tien parkeerplaatsen, die uit de gereserveerde parkeersplaatsen in het Inrichtingsplan komen, zijn gerealiseerd. Ook in 2022 monitoren we, na de laatste opleveringen en realisatie van de openbare parkeerplaatsen, de parkeerdruk in het dorpje.

Sluizen

Inmiddels lijken de sluizen goed te werken. De blokken in De Laantjes zorgen dat vrachtwagens niet meer over de definitieve bestrating rijden. Deze dienen dus als sluizen: auto's kunnen er tussen door, het bouwverkeer niet. Een enkele chauffeur probeert het toch nog, maar moet alsnog omkeren. De hulpdiensten zijn op de hoogte. De planning van de aannemers van de woningen is dus op dit moment dat ze eind maart 2022 gereed zijn. Daarna zullen deze maatregelen niet meer nodig zijn. 

Planning

Begin 2022 zal de aannemer verder gaan met de stoepen aan het Zaaivat. De woningen aan deze straat worden tot en met week 5 opgeleverd. Daarna zal de aannemer de containers/kantoren gaan verplaatsen naar dorpje De Straatjes. Dit zal zo snel mogelijk na de laatste oplevering plaatsvinden.

Ook zal dan aandacht worden besteed aan de straat Spade: de tijdenlijke bestrating zal worden gerepareerd/aangepast waar nodig.

Afval

Helaas blijken de vuilcontainers veel storingen te hebben. De meldingen die jullie doen, sturen we door naar HVC en naar Kliko. Meldingen over volle papiercontainers, glasbakken en grofvuil op straat kun je zelf ook rechtstreeks doorgeven aan de afvalinzamelaar HVC via klantenservice@HVCgroep.nl. Deze informatie is ook te vinden via Fixi.nl en in de app.

Feestdagen 

Tot slot wensen we als project De Volgerlanden iedereen in De Laantjes fijne feestdagen en een mooi en gezond 2022! 

 

Over dit blog

Met dit blog 'Aan het werk in De Laantjes' wil Project De Volgerlanden de (toekomstige) bewoners informeren over de laatste stand van zaken. We reageren op vragen, social media en op berichten uit Fixi. We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk te reageren, maar aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen of opmerkingen over dit blog kun je contact met ons opnemen via telefoon of via ons contactformulier.