Nieky Klaus over De Volgerlanden (1)

“Hoe oud is De Volgerlanden eigenlijk?”

De Volgerlanden 20 jaar! Gefeliciteerd met deze mijlpaal, Volgerlanders! Reden voor een feestje. En we weten allemaal: op feestjes is er altijd wel een vervelende, betweterige oom. Dat mag ik deze keer zijn!

 

Want: De Volgerlanden is natuurlijk veel ouder dan 20 jaar. Het is weliswaar 20 jaar geleden dat, met de brandweerkazerne aan de Krommeweg, begonnen werd aan het bouwen van nieuwbouwwijk De Volgerlanden. Maar de “Volgerlanden” zelf is al veel ouder. 

In onze streek lijkt de naam voor het eerste gebruikt te zijn bij de herinpoldering van wat nu Zwijndrechtse Waard is, in en rond 1332. Wie financieel bijdroeg aan de inpoldering, werd ambachtsheer over het hoofdland en het erbij horend volgerland. Op het hoofdland plaatsten de heren hun woning, hun hof. Waar het woord ‘Volgerland’ van komt, weten we niet zeker. Er zijn dan ook meerdere theorieën over. Die van mij is dat er een verband is met ‘vulgair’, dus ‘algemeen’, ‘gezamenlijk’, ‘van het volk’. Overigens komt het woord volgeral in documenten uit de 12eeeuw voor, met als betekenis ‘een stuk land’.

De historie van onze omgeving gaat veel verder terug dan 1332. Onlangs werden aan de Ambachtsezoom 12een 13eeeuwse sporen van menselijke activiteit gevonden en in Sandelingen zijn zulke sporen uit de eerste eeuwen van onze jaartelling gevonden. Bij de aanleg van de Betuwelijn, die deels onder De Volgerlanden ligt, werd ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam een graf gevonden van een vrouw die waarschijnlijk 5500 jaar voor het begin van onze jaartelling leefde. Werden rond die tijd ook al (tijdelijke) ‘nieuwbouwwoningen’ gebouwd in wat nu De Volgerlanden is? We hebben er (nog?) geen bewijzen voor…

 

 

Nieky Klaus neemt ons in een aantal columns mee in de geschiedenis van De Volgerlanden. Houd de website in de gaten!