Aan het werk in De Volgerlanden

“Aan het werk in De Volgerlanden”

In De Volgerlanden worden de komende jaren nog zo'n 500 woningen gebouwd. Nadat vanaf 1999 zo'n 4500 woningen zijn opgeleverd, ontwikkelen we in het gebied De Vier Dorpjes vier verschillende gebieden met elk een eigen karakter: De Laantjes, De Straatjes, De Erfjes en De Hofjes. Eengezinswoningen, huurwoningen, twee-onder-een-kapwoningen en zelfbouwkavels. Voordat de bouw van de woningen kan starten, zorgt Project De Volgerlanden dat de grond 'bouwrijp' is. Wat dit betekent en wat daar allemaal voor nodig is, vragen we aan Projectleider Civiele Techniek, Jeroen Boensma.

Jeroen Boensma werkt sinds 2015 bij Project De Volgerlanden. Dit project bestaat uit 9 medewerkers en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de wijk. Jeroen vertelt: "Ik ben bij het project verantwoordelijk voor de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Dat betekent een brede functie, want het begint bij het maken van de plannen en ik volg het tot en met de uitvoering.

Codetaal

Hoewel op de borden namen staan als 'De Vier Dorpjes, De Laantjes en De Straatjes' heeft Jeroen het over cluster C1 en C2. In C1 zijn al woningen opgeleverd, De Laantjes dus. We spreken Jeroen in dorpje De Straatjes, voor Jeroen 'cluster C2'. Alle gebieden in De Volgerlanden hebben een fasenummer, waar we aan de vergadertafel over praten.

Grond

De grond in dit gebied is aangekochte tuindersgrond. Zodra grond aan ons is overgedragen gaan we aan het slag. Om te beginnen wordt de grond vlak geschoven en worden eventuele sloten gedempt, die niet terugkomen in het ontwerp van een gebied. Ook worden nieuwe watergangen gegraven. Daarnaast worden oude (tuin-)wegen en betonverhardingen gesaneerd.

Na deze aanpassingen aan het gebied wordt begonnen met het voorbelasten, dat restzettingen in de toekomst voorkomt. Jeroen legt uit: "Door het aanbrengen van een zandpakket en verticale drainage verzakt de grond in de toekomst niet of veel minder." Op ons YouTube kanaal vind je een filmpje over 'Voorbelasten in De Volgerlanden

Onder het zand

Wanneer de grond voldoende is voorbelast en dus op de goede hoogte ligt, wordt het zand weggehaald. We kunnen dan starten met de ondergrondse infrastructuur. Wat houdt dit in? "We leggen diverse kabels, leidingen en meer aan. Zo wordt een gescheiden rioolstelstelstel gerealiseerd, zowel voor regenwater als voor vuilwater. Een pompgemaal wordt gerealiseerd om het rioolwater af te voeren. HVC legt, zowel in De Laantjes als De Straatjes, een warmtenet aan. De NUTS voorzieningen als de hoofd kabels en leidingen en coax worden ook gelegd."

Bouwstraten

Bij de aanleg van de tijdelijke bouwstraten kijkt Jeroen al vooruit. "Hierbij houden we nu al rekening dat we de toekomstige groenvakken voorbereiden", vertelt Jeroen. "Ook hebben we inmiddels de beschoeiing bij nieuwe sloten geplaatst. Verder heeft OZHZ bodemonderzoeken gedaan. Zij checken of de grond voldoende schoon en dus geschikt is om te bouwen.

Jeroen en zijn collega Melle vind je in de wijk. De vragen die zij krijgen, delen we via de veelgestelde vragen.