Over Project De Volgerlanden

De Volgerlanden is een samenwerking tussen de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht en gemeente Zwijndrecht. De uitvoering ligt bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, waar ook het Infopunt De Volgerlanden is gevestigd. Bij het Infopunt is uitgebreide informatie is te vinden over de projecten die in verkoop en ontwikkeling zijn en over de algemene ontwikkelingen in de wijk.

 

Ontwerp van de wijk

Stedenbouwkundig bureau Kuiper Compagnons is de geestelijk vader van het stedenbouwkundig plan van De Volgerlanden. Geïnspireerd door de langgerekte kavels in het voormalig tuinbouwgebied ontwierp de stedenbouwkundige een ‘ommuurde stad’, waar lange zichtlijnen structuur geven aan afwisselende buurten met ieder een eigen sfeer. De nieuwbouw wordt goed ingepast in de bestaande bebouwing van de twee gemeenten.

 

Bestemmingsplannen

Voor De Volgerlanden geldt het vastgestelde bestemmingsplan De Volgerlanden-Betuweroute, dat in hoofdlijnen het juridische kader geeft waar woningen, plantsoenen en openbare voorzieningen e.d. mogen komen. Het bestemmingsplan wordt per gebied nader uitgewerkt in een uitwerkingsplan, dat een meer gedetailleerde inrichting van de openbare ruimte en het aantal woningen aangeeft.

Stand van zaken

De bouw van de eerste woningen startte in 2000. Inmiddels telt De Volgerlanden ruim 3.500 woningen. In totaal worden er ongeveer 5.000 woningen gebouwd in de wijk. Via onze sociale media > link naar pagina 32 < houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief van De Volgerlanden. > link naar pagina 33 <

 

Omgeving en openbare ruimte

Alle informatie over de wegen, openbare ruimte, afvalverzameling en de werkzaamheden aan openbare voorzieningen, vind je op de website van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.