Inrichting openbare ruimte

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht legt de openbare ruimte van De Volgerlanden Oost aan. Denk hierbij aan de aanleg van straten, riolering, groen, parkeergelegenheid en waterpartijen met een openbare functie. Dit kost uiteraard geld. De gemeente verhaalt deze kosten door middel van een zogenoemde exploitatiebijdrage op de kopers van de woningen of de kavels waarop de kopers zelf een woning kunnen bouwen.

De gemeente brengt de exploitatiebijdrage, conform de wet, in rekening bij het verstrekken van de omgevingsvergunning die nodig is om te kunnen bouwen. Koopt u een woning die door een projectontwikkelaar wordt gebouwd? Dan doet u zelf een verzoek voor een omgevingsvergunning. De projectontwikkelaar regelt alleen de technische afhandeling. Wanneer u zelf een woning bouwt doet u ook een verzoek om een omgevingsvergunning; u of de aannemer zorgt dan voor de verdere afhandeling; net hoe u het onderling hebt afgesproken.

 

Exploitatieplan

De gemeente heeft voor De Volgerlanden Oost een exploitatieplan opgesteld. In het exploitatieplan staat onder meer wat de kosten zijn voor de inrichting van de openbare ruimte, welke exploitatiebijdrage aan kopers van woningen of zelfbouwkavels in rekening zal worden gebracht en hoe en wanneer dit gebeurt. De berekening van de exploitatiebijdrage gebeurt op een wijze die in de wet is vastgelegd. In het exploitatieplan staat een voorbeeld van hoe u de bijdrage zelf kunt berekenen. Als u een bijdrage betaalt aan de gemeente voor de openbare ruimte, om er ook gebruik van te maken dan heet dat formeel dat u een prestatie afneemt tegen vergoeding. De bijdrage wordt voldaan net voor de levering van de grond.

 

Meer informatie