PLANNING De Volgerlanden-Oost

Op deze pagina vind je informatie over de planning in De Volgerlanden - Oost. Dit gebied wordt in fasen ontwikkeld. De eerste fasen zijn C1 en C2. Dit is het gebied tussen Jacobuslaan en de wijk Kruiswiel.

Planning clusters C1 en C2:

kappen bomen cluster C1-C2: maart 2017
aanbrengen voorbelasting: april 2017 t/m december 2017
verwijderen voorbelasting: januari 2019 t/m mei 2019
bouwrijp maken terrein: maart 2019 t/m juli 2019
bouwen: augustus 2019

De hierboven gegeven planning is onder voorbehoud van wijzigingen.

Voorafgaand aan de start bouw loopt er een RO-procedure.
Uitwerkingsplan De Volgerlanden-oost, uitwerkings,- en wijzigingplan Gebied C1-C2 (noordzijde Jacobuslaan) loopt op dit moment (tot 9 juni 2017), vervolgens komt het Uitwerkingsplan De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingplan gebied A2-B2 (zuidzijde Jacobuslaan) in procedure.

Wanneer start de verkoop van de woningen?

De eerste woningen komen vanaf 2018/2019 op de markt.

Wanneer worden de woningen opgeleverd?

2020

Hoe kan ik me inschrijven voor het kopen van een woning?

Dat is op dit moment niet nog mogelijk. We houden je op de hoogte via de sociale media.

 

Zodra de planning van volgende fasen bekend is, vind je deze hier terug.