PLANNING De Volgerlanden-Oost

We delen hier informatie over de planning in De Volgerlanden-Oost. Dit gebied wordt in fasen ontwikkeld. 

In april 2017 zijn in Cultureel Centrum Cascade de stedenbouwkundige plannen toegelicht voor de ontwikkeling van De Volgerlanden-Oost. De uitwerking van dit gebied sluit op aan de kwaliteit in de directe omgeving. Om deze reden is gekozen voor dorpse sferen. Het hoofdontwerp van het gebied kent een opdeling in vier dorpjes met elk hun eigen sfeer. Deze dorpjes hebben de namen De Laantjes, De Straatjes, De Hofjes en De Erfjes. De huidige Jacobuslaan en de nieuwe Dubbele Wetering zullen de vier dorpen met elkaar verbinden en zorgen voor ontsluiting naar de Veersedijk en de Laan van Welhorst. In de komende jaren worden deze vier dorpen ontwikkeld en gebouwd.

In juni 2017 is 'De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2' vastgesteld. Dit nu geldende bestemmingsplan dient als basis voor de ontwikkeling van De Laantjes en De Straatjes. Project De Volgerlanden werkt in samenwerking met stedenbouwkundig adviesbureau OD205 en de betrokken projectontwikkelaars aan de puzzels van straten, stoepen, water, speelruimtes en de woningen. Daarbij is (en wordt) onder andere in werkateliers gewerkt aan een juiste invulling van het  gebied.

Werkzaamheden zichtbaar

In de tussentijd zijn in 'De Volgerlanden-Oost' al diverse werkzaamheden verricht. Dit is buiten al goed te zien. Zo rijden de vrachtwagens af en aan om op de beschikbare delen van het gebied ten noorden van de Jacobuslaan zandgrond te storten. Met deze extra laag grond wordt het te bebouwen gebied voorbelast. Nadat de voorbelasting ongeveer een jaar lang 'zijn werk heeft gedaan' kan het gebied bouwrijp worden gemaakt. Nadat de voorbelasting weer is verwijderd, kunnen in de toekomstige straten rioleringen en andere kabels en leidingen worden aangelegd. De verwachting bestaat dat dit gebied in de zomer van 2019 bouwrijp is en daar de eerste woningen gebouwd kunnen worden.  

De overige delen ten noorden van de Jacobuslaan zijn nu nog niet beschikbaar. Wanneer alle gronden beschikbaar zijn, wordt ook dit gebied voorbelast, bouwrijp gemaakt en met woningen bebouwd.

Er is nog geen uitgewerkte planning voor de woningbouw in de dorpen De Hofjes en De Erfjes. Voor deze ten zuiden van de Jacobuslaan beoogde dorpen dient ondere andere het geldende bestemmingsplan ''De Volgerlanden-Oost'' nog uitgewerkt te worden.

indicatie planning

Het volgende overzicht geeft een globale indicatie voor de geplande woningbouw in de vier dorpen.

De Laantjes Fase I start bouw 3e kwartaal  2019 aantal woningen 200
De Laantjes Fase II/De Straatjes start bouw 1e kwartaal 2021 aantal woningen 278
De Hofjes/De Erfjes start bouw 3e kwartaal 2021 aantal woningen 399