OVERZICHT De Volgerlanden-Oost

De uitwerking van dit nieuw te ontwikkelen gebied gaat uit van de kwaliteit in de directe omgeving van het gebied in Oost. Om deze reden is gekozen voor dorpse sferen. Het hoofdontwerp van het gebied kent een opdeling in vier wijken. Deze gebieden hebben elk hun eigen sfeer.

Deze wijken hebben de namen Laantjes, Hofjes, Straatjes en Erfjes. Deze dorpjes zijn straks aan deze sferen te herkennen in de verkaveling, de woningtypen, architectuur en in de inrichting van de buitenruimte. Geïnteresseerden kunnen dus kiezen in welk dorp, met welke woonsfeer, ze het liefst willen wonen. De Jacobuslaan en de Dubbele Wetering verbinden de vier dorpen met elkaar en zorgen voor ontsluiting naar de Veersedijk en Laan van Welhorst.

Je ziet hieronder een overzichtskaart van het gebied. Ook vind je onder het kaartje impressiefilmpjes van het huidige idee in De Volgerlanden-Oost.