De starterslening Hendrik-Ido-Ambacht

Met ingang van 18 juli 2013 is het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking te komen voor de Starterslening Hendrik-Ido-Ambacht 2013. Een starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopsom van de woning en het bedrag dat een starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie.

De voorwaarden die de gemeente stelt zijn:

  • de aanvrager heeft de leeftijd van 18 tot 40 jaar op het moment van de aanvraag;
  • de aanvrager koopt een nieuwbouwwoning in De Volgerlanden-West of een bestaande woning van een verkoper die een nieuwbouwwoning in De Volgerlanden-West koopt;
  • de aanvrager is niet eerder woningeigenaar geweest;
  • de verwervingskosten van de door de aanvrager aan te kopen woning mogen niet hoger zijn dan de verwervingskostengrens volgens de actuele NHG norm. Dat is per 1 juli 2015 € 245.000,--. De verwervingskosten zijn de koopsom of de koop-/aanneemsom met daar bovenop de bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, renteverlies tijdens de bouw, notariskosten, makelaarskosten en afsluitkosten voor de lening;
  • de hoogte van de te verstrekken lening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 30.000,--;
  • de aanvrager moet de woning waarvoor de lening wordt aangevraagd zelf gaan bewonen;
  • aanvragen kunnen alleen worden gehonoreerd zolang het beschikbare budget toereikend is.

Pas als belangstellenden voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden, wordt er een aanvraagformulier verstrekt. Het formulier kan worden afgehaald bij het Infopunt De Volgerlanden, Weteringsingel 1, Hendrik-Ido-Ambacht, ingang direct aan de publieksparkeerplaats van het gemeentehuis.

 

Fiscale uitzondering voor Starterslening eindigt!

Passeer Starterslening uiterlijk op 31 december 2016

Op 1 januari 2013 zijn de fiscale regels voor de hypotheekrenteaftrek gewijzigd. Een hypotheek die vanaf 2013 wordt afgesloten moet tenminste annuïtair worden afgelost om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. De Starterslening is de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij en voldoet daarmee niet aan de vereiste minimale aflossing. In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 is voor de Starterslening tot en met 31 december 2016 een uitzondering gemaakt, zodat het recht op hypotheekrenteaftrek gedurende de hele looptijd van de Starterslening blijft bestaan.

Aanvraag op tijd indienen

Om nog in aanmerking te komen voor deze uitzondering moet uw Starterslening uiterlijk op 31 december 2016 passeren bij de notaris. Deze uiterste passeerdatum kan onder geen enkele voorwaarde worden verlengd. De huidige Starterslening kan niet passeren na 31 december 2016. SVn noch de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de gevolgen die hierdoor ontstaan. Twijfelt u over de passeerdatum van uw nieuwe woning, bespreek dan met uw tussenpersoon wat dit voor u betekent.

Aanvraag Starterslening

U kunt nog wel vóór 31 december 2016 uw akte laten passeren, maar u heeft nog geen aanvraag ingediend? Houd er rekening mee dat de gehele aanvraagprocedure van een Starterslening ca. 3 maanden duurt. SVn kan op een zeker moment besluiten geen aanvragen meer in behandeling te nemen.

Hier vindt u informatie over de starterslening van stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). Ook kunt u kijken op www.svn.nl.