Het laatste gedeelte van De Volgerlanden: De Vier Dorpjes - De Volgerlanden
Het laatste gedeelte van De Volgerlanden: De Vier Dorpjes
Vrijdag 20 december 2019
Wonen

In De Vier Dorpjes worden de laatste woningen van de wijk gebouwd. Hiervoor zijn werkzaamheden aan de Jacobuslaan en grondwerkzaamheden langs de weg. Komende zomer is de Jacobuslaan afgesloten in verband met de definitieve aanleg van deze weg, inclusief een rotonde.

In het eerste dorpje zijn vijf ontwikkelaars, waarvan de verkoop steeds op een ander moment start of inmiddels als is gestart. Meer informatie vind je via de Aanbod pagina.

Om goed aan te kunnen sluiten op de bestaande kwaliteit in de directe omgeving is bewust gekozen voor dorpse sferen. Elk dorpje krijgt een eigen sfeer, namelijk De Laantjes, De Straatjes, De Hofjes en De Erfjes. De huidige Jacobuslaan en de nieuwe Dubbele Wetering zullen deze vier dorpjes met elkaar verbinden en zorgen voor de ontsluiting hiervan.

Stand van zaken

Project De Volgerlanden werkt met stedenbouwkundig adviesbureau OD205 en de betrokken projectontwikkelaars aan de puzzels van woningen, straten, stoepen, water, groen en speelruimte voor het gebied. Voor de dorpjes ten noorden van de Jacobuslaan, namelijk De Laantjes en De Straatjes, is de hoofdopzet inmiddels uitgewerkt. Hiervoor is een zogenaamd 'stedenbouwkundig matenplan' opgesteld, waarin de wegenstructuur en het uitgeefbare woongebied worden onderscheiden.

Het voornemen is om na de zomer van 2019 te starten met het bouwen van de eerste woningen in het gebied ten noorden van de Jacobuslaan dat recent is opgehoogd. Dit gebied valt grotendeels samen met het beoogde dorpje 'De Laantjes'. Deze planning is mede afhankelijk van de voortgang van de voorbereidingen.

Informatie

De Vier Dorpjes zijn op dit moment volop in ontwikkeling. Via deze link vind je meer nieuws.

Meer informatie over de ontwikkeling in dit oostelijk deel van De Volgerlanden en De Vier Dorpjes blijven we delen via de website en kun je volgen via de sociale media @devolgerlanden.

 

 

BrAM magazine - oktober 2018