Het laatste gedeelte van De Volgerlanden: De Vier Dorpjes - De Volgerlanden
Het laatste gedeelte van De Volgerlanden: De Vier Dorpjes
Maandag 16 maart 2020
Wonen

In De Vier Dorpjes worden de laatste woningen van de wijk gebouwd. Hiervoor zijn werkzaamheden in alle de vier de dorpjes zichtbaar. In het eerste dorpje zijn vijf ontwikkelaars, waarvan de verkoop steeds op een ander moment start of inmiddels al is gestart. Meer informatie vind je via de Aanbod pagina.

Om goed aan te kunnen sluiten op de bestaande kwaliteit in de directe omgeving is bewust gekozen voor dorpse sferen. Elk dorpje krijgt een eigen sfeer, namelijk De Laantjes, De Straatjes, De Hofjes en De Erfjes. De huidige Jacobuslaan en de nieuwe Dubbele Wetering zullen deze vier dorpjes met elkaar verbinden en zorgen voor de ontsluiting hiervan.

Stand van zaken

Project De Volgerlanden werkt met stedenbouwkundig adviesbureau OD205 en de betrokken projectontwikkelaars aan de puzzels van woningen, straten, stoepen, water, groen en speelruimte voor het gebied. Voor de dorpjes ten noorden van de Jacobuslaan, namelijk De Laantjes en De Straatjes, is de hoofdopzet inmiddels uitgewerkt. Hiervoor is een zogenaamd 'stedenbouwkundig matenplan' opgesteld, waarin de wegenstructuur en het uitgeefbare woongebied worden onderscheiden.

Informatie

De Vier Dorpjes zijn op dit moment volop in ontwikkeling. Via deze link vind je meer nieuws.

Meer informatie over de ontwikkeling in dit oostelijk deel van De Volgerlanden en De Vier Dorpjes blijven we delen via de website en kun je volgen via de sociale media @devolgerlanden.