In de wijk Werk in de wijk

Werk in de wijk

In de meivakantie vindt een aantal werkzaamheden plaats in De Volgerlanden. Deze werkzaamheden staan, zoals gebruikelijk, in 'Werk in de Wijk' in het gemeentenieuws. De werkzaamheden in De Volgerlanden worden deze week uitgelicht.

Op twee plaatsen wordt aandacht besteed aan de veiligheid en doorstroming in de wijk. Lees hier de tekst van het artikel in de krant:

Werkzaamheden in De Volgerlanden

In de meivakantie worden werkzaamheden uitgevoerd om de veiligheid en doorstroming in de wijk te verbeteren. Op twee locaties kunt u hier hinder van ondervinden. We hebben gekozen om de werkzaamheden in schoolvakantie te plannen om de hinder zo veel mogelijk te beperken.

Op de straten de Bongerd en Sophialaan worden snelheid remmende maatregelen aangelegd. Op de Sophialaan leggen we ter hoogte van de aansluiting met de Bongerd midden geleiders en een inritconstructie voor de Bongerd aan. Met deze aanleg wordt de oversteek voor fietsers en voetgangers veiliger door een rustpunt halverwege de straat. Voor de automobilisten op de Sophialaan wordt door de midden geleiders de rijsbaan visueel versmalt. Op de Bongerd plaatsen we twee drempels. Verderop op de Sophialaan, namelijk tussen de Langeweg en Ambachtsezoom, nabij de Intratuin, voeren we asfalteringswerkzaamheden uit.

In 'Werk aan de wijk' in het gemeentenieuws leest u in welke week, welke werkzaamheden wij uitvoeren. Afhankelijk van de werkzaamheden, is er een omleidingsroute, een verkeersregelinstallatie of zijn er verkeersregelaars.