Aan het werk in De Laantjes #23 - De Volgerlanden

Aan het werk in De Laantjes #23

“Update werkzaamheden Openbaar Gebied”

In 2021 is begonnen met het opleveren van woningen in dorpje De Laantjes. In dit blog delen we de antwoorden op de door jullie (veel-)gestelde vragen in het dorpje. Vragen en klachten kun je blijven melden via Fixi.nl. Vandaag lees je blog 23, waarin we de bewonersbrief van 8 november 2022 delen.

Vandaag ontvangt u een bewonersbrief van Project De Volgerlanden. In deze brief geven we een update van de werkzaamheden in De Laantjes en ook over de inventarisatie van de parkeerplaatsen in het dorpje. Deze brief volgt op de informatie die we in de eerdere blogs gaven. De blogs zijn nog terug te lezen op de website www.devolgerlanden.nl/blogs.

 

Welkom

Eerder stuurden we al bewonersbrieven aan de bewoners die op dat moment in De Laantjes woonden. Inmiddels zijn alle woningen opgeleverd. Via deze weg ook aan de nieuwste bewoners: Welkom in uw nieuwe woning in De Volgerlanden!

 

Werkzaamheden

De aannemer die verantwoordelijk is voor het woonrijp maken, heeft de afgelopen weken de laatste werkzaamheden uitgevoerd aan de straten en speeltuinen. Ook maken we gebruik van het nieuwe plantseizoen en plant de groenaannemer de laatste bomen en groenstroken. Daarmee zijn de werkzaamheden in De Laantjes afgerond.

 

Het komende jaar zal het gras in de groenstroken verder groeien. Ook het bloemmengsel zal aanslaan. Tot die tijd krijgt ook het onkruid, helaas, kans om te groeien. Onze groenaannemer draagt zorg, dat de groenstroken bijgehouden worden. We volgen hierin het groenbeleid van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

 

Parkeren

Zoals in de blogs op de website is aangegeven, hebben we een inventarisatie gedaan van het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de directe omgeving van uw woning. Omdat alle woningen zijn opgeleverd en de aannemers uit De Laantjes zijn vertrokken, krijgen we nu een goed beeld van de parkeerdruk.

 

In het Inrichtingsplan Openbare Ruimte (IPOR) is rekening gehouden met reserveparkeerplaatsen, die worden aangelegd indien uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen nodig blijkt. De eerste zes reserveparkeerplaatsen aan de Sikkel hebben we direct gerealiseerd. Daarnaast zijn ook tien reserveparkeerplaatsen bij de ingang van de Hark in december 2021 gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen zijn in geel aangegeven op de kaart in de bijlage.

 

We hebben een inventarisatie gedaan van het huidige aantal vrije plekken in de avonduren. Het blijkt dat aan de straat Hark meer parkeerplaatsen nodig zijn. We gaan om deze reden 14 extra parkeerplaatsen realiseren. De locaties zijn in blauw aangegeven op de kaart in de bijlage.

 

Verzoek

Een aantal bewoners in de wijk heeft de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Wij vragen deze bewoners om dit ook zo veel als mogelijk te doen. De beschikbaarheid van de openbare parkeerplaatsen hangt samen met het gebruik van de parkeerplaatsen op eigen terrein. Wees zo vriendelijk om de parkeerplaats op eigen terrein optimaal te benutten.

 

Planning

De 14 parkeerplaatsen zullen naar verwachting nog dit jaar worden gerealiseerd.

 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met de projectleider Civiele Techniek Jeroen Boensma.

 

De bijlage bij de brief met daarop het overzicht van de aan te leggen parkeerplaatsen vindt u via deze link.

 

 

Over dit blog

Met dit blog 'Aan het werk in De Laantjes' wil Project De Volgerlanden de bewoners informeren over de laatste stand van zaken. We reageren op vragen, social media en op berichten uit Fixi. We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk te reageren, maar aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen of opmerkingen over dit blog kun je contact met ons opnemen via telefoon of via Fixi.