Aan het werk in De Laantjes #21 - De Volgerlanden

Aan het werk in De Laantjes #21

“Update werkzaamheden Openbaar Gebied”

In 2021 is begonnen met het opleveren van woningen in dorpje De Laantjes. In dit blog delen we de antwoorden op de door jullie (veel-)gestelde vragen in het dorpje. Vragen en klachten kun je blijven melden via Fixi.nl. Vandaag lees je blog 21.

Speeltuin 4

Inmiddels zijn de eerste drie speeltuinen opgeleverd. Volgende week starten de voorbereidingen voor de aanleg van de laatste speeltuin in De Laantjes. De speeltuin aan het Zaaivat zal worden gerealiseerd! 

werkzaamheden hark

De werkzaamheden voor het definitieve straatwerk aan de Hark zijn een week uitgelopen. De straatstenen die nodig zijn, voor het afronden van de Hark waren nog niet geleverd. De Hark aan de noordzijde wordt volgende week afgerond.

Vanaf 20 juni zal worden gestart met het definitief maken van de rijbaan aan de westzijde van de Hark. Dit betreft de straat direct voor de woningen op de zelfbouwkavels. Er wordt gewerkt vanaf de kant van de woningen met nummer 131, 129, etc richting de Jacobuslaan. Steeds zal van kruising naar kruising worden gewerkt. De vakken tussen de kruisingen zijn dan dus steeds apart afgesloten. 

groen rond DE residentie

De aannemer van De Residentie verzorgt de afronding van het groen rond het appartementencomplex. Het kronkelpaadje, zowel langs De Residentie en door speeltuin 3, heeft onze aannemer inmiddels afgerond. Leuk om te zien dat deze speeltuin aan de Pootstok vaak gebruikt wordt, ook voor activiteiten!

eenrichtingsverkeer

Nog steeds krijgen we meldingen dat verkeer zich niet altijd houdt aan het eenrichtingsverkeer. Auto's staan zelfs tegen de richting in geparkeerd. Graag aandacht voor de inrichting, zoals deze voor De Laantjes is vastgesteld:

tot slot

Inmiddels zijn 114 bewoners ingeschreven voor de updates via de mail. Heb jij een buurman of buurvrouw die nog niet op de hoogte is van dit blog... vertel het door! Aanmelden voor meldingen van een nieuw blog? Klik hier

Over dit blog

Met dit blog 'Aan het werk in De Laantjes' wil Project De Volgerlanden de bewoners informeren over de laatste stand van zaken. We reageren op vragen, social media en op berichten uit Fixi. We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk te reageren, maar aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen of opmerkingen over dit blog kun je contact met ons opnemen via telefoon of via Fixi.