Aan het werk in De Laantjes #12 - De Volgerlanden

Aan het werk in De Laantjes #12

“Update werkzaamheden Openbaar Gebied”

In 2021 is begonnen met het opleveren van woningen in dorpje De Laantjes. In dit blog delen we de antwoorden op de door jullie (veel-)gestelde vragen in het dorpje. Vragen en klachten kun je blijven melden via Fixi.nl. Vandaag lees je blog 12.

Zaaivat

De afgelopen week zijn de aannemers bezig geweest met de stoepen. Ook het begin van het Zaaivat (vanaf de Hark) is opnieuw bestraat. De eerste levering in 2021 bleek niet de juiste stenen te zijn, dat is nu aangepast. Bewoners waar de rijweg deze dagen wordt aangepast, hebben een bewonersbrief van de aannemer in de brievenbus ontvangen.

Ook is inmiddels begonnen met het verhuizen van de keten aan de Zaaivat/Pootstok. Zodra deze weg zijn, is er ook ruimte om het aanpassen van het straatwerk uit te voeren. De verwachting van onze contactpersoon is dat volgende week de laatste containers verhuisd worden.

Sluizen

Via dit blog doen we nogmaals het verzoek, aan (nieuwe) bewoners om eigen aannemers te informeren over de bouwroute, die loopt via de Spade. Aan het Zaaivat is dit niet elk moment van de dag mogelijk. Als daar vragen over zijn, neem dan even contact op met de aannemer via de contactgegevens in de bewonersbrief van deze aannemer.

Parkeren

We ontvangen nog steeds (Fixi-)meldingen dat niet alle bewoners op hun eigen terrein parkeren. Voor de zelfbouwkavels en een aantal eensgezinswoningen geldt 'parkeren op eigen terrein'. Met deze eigen parkeerplaatsen is rekening gehouden bij het vaststellen van het aantal openbare parkeerplaatsen. Ook deze uitgangspunten staan in het IPOR.

Als Project De Volgerlanden handhaven we niet op deze meldingen. We verzoeken de bewoners om ook elkaar (aan) te spreken.

AfvaL

Helaas zwerft nog steeds afval van aannemers van keukens, tuinen en vloeren door de wijk. We vragen om bouwafval naar de vuilstort te brengen. Het afval wat blijft liggen en waar de eigenaar niet van te vinden is, kan gemeld worden bij HVC via hun mailadres klantenservice@HVCgroep.nl. Meldingen over volle papiercontainers, glasbakken en grofvuil op straat kun je zo rechtstreeks doorgeven aan de afvalinzamelaar.

Deze informatie is ook te vinden via Fixi.nl en in de app.

speeltuin

Goed nieuws: de speeltuinen 1 en 2 (aan de Hark) worden waarschijnlijk vanaf week 12 geplaatst. Wanneer we dichter bij deze datum komen, kunnen we meer informatie geven.

groen

De eerste resultaten van de werkzaamheden voor het groen in het dorpje zijn te zien. Zoals eerder gemeld, zal dit plant seizoen begonnen worden op locaties waar de bouw gereed is.

verlichting

De aannemer die verantwoordelijk is voor het laten branden van de lantaarnpalen zal vanaf morgen een aantal nieuwe lantaarnpalen aansluiten, zodat deze branden. We zijn op de hoogte dat een aantal niet werkt. We hebben dit gemeld bij deze aannemer.

Start bouw De Straatjes

Vanaf volgende week starten de bouwers in het buurdorpje van De Laantjes, De Straatjes, met de bouw van de woningen. Het bouwverkeer zal vanaf de rotonde dit dorpje inrijden. Deze straat heet de 'Tuinder'.

Deze straat geldt over een aantal weken als inrit voor De Straatjes én voor De Laantjes. Wanneer dit is, laten we weten in dit blog.

In de definitieve situatie (waarschijnlijk als alle woningen in De Straatjes gebouwd zijn) zal de straat Tuinder eenrichtingsverkeer worden. Tot die tijd mag het bouwverkeer ook 'uit' rijden. Bewoners en bezoekers van De Laantjes kunnen over een aantal weken ook via de Tuinder hun woning bereiken. De Spade wordt dan eenrichtingsverkeer (een uitrit). Advies is om, tijdens de bouw in De Straatjes, zoveel mogelijk gebruik te maken van de straat Hark om De Laantjes in te rijden.

In een volgend blog komen we hier nog op terug met een tekening en met meer informatie. Deze week verandert er dus nog niets t.a.v. het verkeer.

tot slot

Inmiddels zijn 27 bewoners ingeschreven voor de updates via de mail. Heb jij een buurman of buurvrouw die nog niet op de hoogte is van dit blog... vertel het door! Aanmelden voor meldingen van een nieuw blog? Klik hier

 

 

Over dit blog

Met dit blog 'Aan het werk in De Laantjes' wil Project De Volgerlanden de (toekomstige) bewoners informeren over de laatste stand van zaken. We reageren op vragen, social media en op berichten uit Fixi. We doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk te reageren, maar aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor vragen of opmerkingen over dit blog kun je contact met ons opnemen via telefoon of via ons contactformulier.